Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език

Лични Данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на фирма Пош БГ ООД - собственик на сайта posh.bg

 

Защитата на личните данни е от голямо значение за Пош БГ ООДсобственик на сайта posh.bg, и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?
 Пош БГ ООД е администратор на личните данни, които ни предоставяте, и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

гр. София, пл. "Славейков" № 11, ет. 1, ст. 6,   ЕИК по Булстат: 205868006

Регистрационен Номер по ДДС: BG205868006

Къде съхраняваме Вашите данни?
 Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“).

За трансфери извън ЕИП  Пош БГ ООД ще използва Стандартните договорни клаузи и Защита на неприкосновеността на личната информация за страните, за които липсва адекватно решение от страна на Европейската комисия.

Кой има достъп до Вашите данни?
 Вашите данни може да се споделят в рамките на фирма Пош БГ ООД със сайт: posh.bg .

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън фирма Пош БГ ООД. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги. Запознайте се с категориите трети страни за всеки процес по-долу.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?
 За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Какви са Вашите права?

Право на достъп:
 По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с Пош БГ ООД- собственик на сайта posh.bg, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.
 
 Право на преносимост:
 Когато Пош БГ ООД- собственик на сайта posh.bg- обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране: 
 Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Ако имате профил в сайта posh.bg, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

Право на изтриване:
 Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от Пош БГ ООД- собственик на сайта posh.bg, по всяко време, освен в следните ситуации:

* в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос;
 * имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена;
 * имате неуреден дълг към Пош БГ ООД, независимо от начина на плащане;
 * ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години;
 * Вашият дълг е бил продаден на трета страна през последните три години или една година за починали клиенти;
 * ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 
 Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Пош БГ ООД- собственик на сайта posh.bg  няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Право да възразите срещу директния маркетинг:
 Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
 * като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел;
 * като изпратите мейл с възражение или отказ на електронния мейл, който е зададен в сайта posh.bg
 Право на ограничение
 
 Имате право да поискате Пош БГ ООД- собственик на сайта posh.bg да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
 *ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на Пош БГ ООД- собственик на сайта posh.bg  ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания;
 *ако претендирате, че Вашите данни са неточни, Пош БГ ООД- собственик на сайта posh.bg  трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни;
 *ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им;
 *ако Пош БГ ООД- собственик на сайта posh.bg  вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.
 
 Как можете да приложите Вашите права?
 Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме служител за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с него на sales@posh.bg .

Служител по защита на личните данни:
 Определихме отговорници по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни и да напишете CЗД като заглавие на имейла : sales@posh.bg .

Право на подаване на жалба към надзорен орган:
 Ако смятате, че Пош БГ ООД- собственик на сайта posh.bg  обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
 Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.

ОНЛАЙН ПОКУПКА:

Защо използваме Вашите лични данни?
 Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруване в сайта posh.bg, като обработваме Вашите поръчки и връщания на артикули чрез нашите онлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на доставка или при възникване на проблеми с доставката на Вашите артикули.
 Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви.
 Също така ще използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите.
 Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, да валидират предвидената от закона възраст за онлайн пазаруване, както и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори.


 Какви лични данни обработваме?
  Ще обработваме следните категории лични данни:

* информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер;
 * информация и история на плащанията;
 * информация за поръчките.

Ако имате профил в сайта posh.bg, ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:

* номер на профил;
 * история на пазаруването.

Кой има достъп до Вашите лични данни?
 Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към компании за валидиране на Вашия адрес, комуникационни агенции за изпращане на потвърждение на поръчката и доставчици във връзка с доставката на Вашата поръчка. Доставчици на платежни услуги за Вашето плащане.

Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
 Обработването на Вашите лични данни е необходимо на  Пош БГ ООД- собственик на сайта posh.bg, за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
 Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент.

ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Защо използваме Вашите лични данни?
 Ще използваме Вашите лични данни, за да ви изпращаме специални предложения, информационни проучвания и покани чрез електронна поща, текстови съобщения, телефонни разговори и обикновена поща.

Какви лични данни обработваме?
 Ще обработваме следните категории лични данни:

* информация за контакт, например имейл адрес, телефонен номер и пощенски код.
 

Ако имате профил в сайта posh.bg, ще обработваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, например:

* име;
* адрес;
* история на пазаруването.

Кой има достъп до Вашите лични данни?
 Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на услугите, посочени по-горе.

Никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън фирма Пош БГ ООД- собственик на сайта posh.bg .

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
 Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие за получаване на директна рекламна и маркетингова информация. С изключение на рекламни материали по пощата и каталози, които ще Ви бъдат изпращани въз основа на легитимния ни интерес.

Право да оттеглите съгласието си:

 Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време и да се откажете от директния маркетинг.
 Ако го направите, Пош БГ ООД- собственик на сайта posh.bg  няма да може да Ви изпраща допълнителни предложения с цел директен маркетинг или всяка друга информация въз основа на Вашето съгласие.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел;
* с електронна молба, изпратена на sales@posh.bg .

Колко време съхраняваме Вашите данни?
 Ще запазим Вашите данни, предоставени за директен маркетинг, докато не оттеглите Вашето съгласие.
 Ще Ви считаме за неактивен клиент за маркетинг по електронната поща, ако не сте отворили нито един имейл през последната година.
 След този период Вашите лични данни ще бъдат изтрити.

 

МОЯТ ПРОФИЛ В ОНЛАЙН МАГАЗИН POSH.BG 

Защо използваме Вашите лични данни?
 Ще използваме Вашите лични данни, за да създадем и управляваме Вашия личен профил и за да подобрим Вашето модно преживяване в онлайн магазин posh.bg .

Ще Ви предоставим историята и всички подробности за поръчките Ви. Също така ще Ви предоставим лесни начини да поддържате точна и актуална информация, като например данни за контакт и информация за плащане. Освен това ще имате възможност да запазите артикулите в кошницата си за пазаруване, ще Ви дадем препоръки за размер, както и възможност да оцените и прегледате продуктите, които сте закупили от нас.
 За да Ви предоставим препоръки за съответния артикул в онлайн магазина ни, posh.bg ще обработва навигацията и сърфирането Ви на нашите дигитални платформи (включително уебсайт и приложение), историята на пазаруването и отзивите за продукти, както и данните, които сте ни изпратили чрез профила си.

Какви лични данни събираме?
 Винаги обработваме Вашия имейл адрес и парола, които ни изпращате, когато се регистрирате за създаване на профил в онлайн магазин posh.bg .

Ще обработваме и следните категории лични данни, ако решите да ни ги предоставите:

* информация за контакт като име, адрес и телефонен номер;
* държава;
* настройки на профила.

Ще обработваме следните категории лични данни, ако направите покупка:

* история на поръчките;
* информация за доставка;
* история на плащанията.

Ще обработваме и следните категории лични данни, свързани с Вашите „бисквитки“:

* история на кликванията;
* история на навигацията и сърфирането.

Кой има достъп до Вашите лични данни?
 Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги. За оптимизиране на нашия уебсайт използваме агенции и инструменти за анализ и оценка на продукта.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
 Обработването на Вашите лични данни от профила Ви е въз основа на съгласието, което давате при създаване на Вашия posh.bg профил.

Обработването на Вашите лични данни с цел да Ви бъде предоставена съответната информация за продукта е въз основа на легитимния ни интерес.

Право да оттеглите съгласието си:
 Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време. Ако го направите, профилът Ви ще престане да съществува и Пош БГ ООД- собственик на сайта posh.bg  няма да може да Ви предоставя горепосочените услуги.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
 Ще съхраняваме Вашите данни докато имате активен профил в сайта posh.bg .

Имате право да закриете профила си по всяко време. Ако решите да го направите, профилът Ви ще престане да съществува и ще се счита за неактивен. Ще запазим Вашите лични данни в случаите, когато това се изисква от закона, или ако има неуреден правен спор.

След като профилът Ви бъде прекратен, Вашите данни ще бъдат изтрити.

Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:
 Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния интерес на Пош БГ ООД- собственик на сайта posh.bg, като се свържете с sales@posh.bg . След това профилът Ви ще бъде изтрит и няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

 

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Защо използваме Вашите лични данни?
 Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме Вашите запитвания, да обработваме жалби и гаранционни въпроси за продуктите, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, нашата чат функция, по телефон или чрез социалните мрежи.

Също така, може да се свържем с Вас, ако има проблем с поръчката Ви.

Какви лични данни обработваме?
 Ще обработваме всички данни, които ни предоставите, включително следните категории:

* информация за контакт, като име, адрес, имейл и телефонен номер;
* информация за плащанията и история на плащанията;
* информация за поръчки;
* номер на профил или членство;
* всяка кореспонденция по даден въпрос.

Кой има достъп до Вашите лични данни?
 Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на горепосочените услуги.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
 Ще съхраняваме Вашите данни в продължение на 730 дни за дневници с телефонни номера, имейл адреси и кореспонденция, и в продължение на 60 месеца за управление на случаите и с оглед на данъчна информация.
 Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
 Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от Пош БГ ООД- собственик на сайта posh.bg  въз основа на легитимен интерес. Пош БГ ООД- собственик на сайта posh.bg  няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред Вашите интереси и права или поради съдебни искове.

ПРАВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Защо използваме Вашите лични данни?
 Ще използваме личните Ви данни, за да спазим постановленията в законите, съдебните решения и решенията на властите.

Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност.

Какви лични данни обработваме?
 Ще обработваме следните категории лични данни:
 * клиентски номер;
 * номер на поръчката;
 * име;
 * пощенски адрес;
 * сума на транзакцията;
 * дата на транзакцията.

Кой има достъп до Вашите лични данни?
 Вашите данни могат да бъдат споделяни в рамките на фирма Пош БГ ООД- собственик на сайта posh.bg .

Вашите данни ще бъдат споделяни с компании, които предлагат системни решения в счетоводната сфера.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
 Обработването на Вашите лични данни е необходимо на  Пош БГ ООД- собственик на сайта posh.bg, за да изпълни правното си задължение.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
 Ще съхраняваме данните Ви в съответствие с правилата за счетоводна отчетност в България.

 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Защо използваме Вашите лични данни?
 Ще използваме личните Ви данни за управление на предотвратяването на загуби, като гарантираме спазване на общите условия, както и за откриване и предотвратяване на злоупотреба с нашите услуги.

Вашите лични данни ще бъдат използвани за предотвратяване и разследване на злоупотреби с онлайн услугите ни, загуби и измами, чрез анализиране на поведението на онлайн пазаруването.

Какви лични данни обработваме?
 Ще обработваме следните категории лични данни:
 * информация за контакт, напр. име, адрес, телефонен номер и имейл адрес;
 * история на поръчките;
 * информация за доставките;
 * история на плащанията.

Кой има достъп до Вашите лични данни?
 Вашите лични данни, които се препращат на трети страни, се използват единствено за изпълнение на горепосочените услуги. Ще споделяме Вашите данни с компании при докладване на извънредни обстоятелства.

Инцидентите и измамите могат да бъдат споделяни със застрахователни компании, съдебни власти или правоприлагащи органи на местно и глобално ниво с цел провеждане на разследване. Моля, имайте предвид, че тези компании ще имат самостоятелно право или задължение да обработват Вашите лични данни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

 Обработването на личните Ви данни с цел предотвратяване на злоупотреба с нашите услуги е въз основа на легитимния ни интерес.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
 Ще запазим Вашите данни за период от време, необходим за предотвратяване и/или докладване на потенциални измами и други престъпления.

Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:
 Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния интерес на  Пош БГ ООД- собственик на сайта posh.bg, като се свържете с sales@posh.bg . След това профилът Ви ще бъде изтрит и няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

 

БИСКВИТКИ

„Бисквитката“ е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения. Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на  „бисквитките“.

Как използваме бисквитките?
 Използваме постоянни „бисквитки“, за да съхраним избора Ви на начална страница и Вашите данни в случай, че изберете „Запомни ме“ при влизане във Вашия профил.

Използваме сесийни „бисквитки“, когато използвате функцията за филтър на продуктите, за да проверяваме дали сте влезли в системата или сте поставили артикул във Вашата кошницата за пазаруване.

Използваме „бисквитки“ на първи и трети страни, за да събираме статистически и потребителски данни в сбита и индивидуална форма чрез инструменти за анализ, за да оптимизираме нашия сайт и да Ви представим подходяща маркетингова информация. Тип google analitycs и facebook pixel.

Някои „бисквитки“ на трети страни се определят от услуги, които се показват в нашите страници и не са под наш контрол. Те се определят от доставчици на социални медии като Facebook и се отнасят до способността на потребителите да споделят съдържание на този сайт, както е посочено от съответната  иконка.

Също така използваме „бисквитки“ на трети страни, които извършват проследяване от различни страници, за да можем да Ви насочваме към други сайтове или канали.

Какви лични данни обработваме?
 Ще свържем идентификационния номер на Вашата „бисквитка“ с Вашите лични данни, изпратени и събрани във връзка с Вашия профил, само ако сте влезли в него.

Кой има достъп до Вашите лични данни?
 Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено, за да Ви предоставим горепосочените услуги, като например инструмент за анализ с цел събиране на статистически данни и  оптимизиране на нашия сайт, за да Ви предоставяме подходяща информация.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
 Ще свържем Вашите „бисквитки” с Вашите лични данни, само ако сте влезли в своя posh.bg профил.
 Ако сте влезли в профила си, правното основание се основава на нашия легитимен интерес.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
 Пош БГ ООД- собственик на сайта posh.bg  не запазва Вашите лични данни. Можете лесно да изтриете „бисквитките“ от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Инструкциите за работа или изтриване на „бисквитките“ можете да намерите в меню „Помощ“ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате „бисквитките“ или да получавате известие всеки път, когато нова „бисквитка“ се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате „бисквитките“, няма да можете да се възползвате от всички функции.

Красив ден и приятно пазаруване!

Екипът на Пош БГ ООД - собственик на сайта posh.bg